Bilaterálne dohody

Na multilaterálnu Dohodu o spolupráci nadväzujú bilaterálne dohody, ktoré sú dvojstrannými zmluvami s dotknutými systémami ochrany vkladov, a ktoré stanovujú detailnejšie podmienky spolupráce.

Fond ochrany vkladov má uzatvorené tieto bilaterálne dohody:

  • s českým systémom Garanční systém pojištení vkladů
  • s maďarským systémom Országos betétbiztosítási alap

 

V súčasnosti sa pripravujú bilaterálne dohody s poľským a rakúskym systémom ochrany vkladov.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570

fov@fovsr.sk