Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Slovenská kreditná banka, a.s.

Dátum vyhlásenia nútenej správy

19.4.2000

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

19.5.2000

Vyplácajúca banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

Začiatok vyplácania náhrad za nedostupné vklady

19.6.2000

Koniec vyplácania náhrad

19.6.2003

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

322 000,- Sk

Počet vyplatených klientov

33 142

Suma vyplatených náhrad celkom

4 317 676 058,08 Sk