Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Dopravná banka, a.s.

Dátum vyhlásenia nútenej správy

1.7.2000

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

18.7.2000

Vyplácajúca banka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Začiatok vyplácania náhrad za nedostupné vklady

14.8.2000

Koniec vyplácania náhrad

14.8.2003

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

328 200,- Sk

Počet vyplatených klientov

24 371

Suma vyplatených náhrad celkom

2 222 814 587,19 Sk