Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Konkurzné konanie na majetok úpadcu Devín Banka, a.s., Bratislava

Konkurzné konanie vyhlásené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28. 9. 2001, číslo konania 3 K 297/00, d

  • dňom 5. 11. 2001 začal FOV vyplácať náhrady za nedostupné vklady,
  • konkurzný sudca: JUDr. Eugen Palášthy (do 23.1.2003), JUDr. Blažena Hirnerová (od 23.1.2003 do 7/2003) , JUDr. Kosorínová (od 7/2003 do 2/2005), JUDr. Langová (od 2/2005 do 1/2008), JUDr. Pastieriková (od 1/2008) 
  • správca konkurznej podstaty: JUDr. Ernest Valko, advokát (do 5. 10. 2001), Mgr. Pavol Görner (od 12. 11. 2001 do 31.1.2003), v súčasnosti JUDr. Radoslav Hajdúch (od 31.1.2003) 
  • osobitní správcovia: JUDr. Zoltán Hájos, advokát, (do 2.4. 2004), JUDr. Marek Hanúsek, advokát (do 31.1.2003), Ing. Ján Guniš (od 31.1.2003 – do 31.3.2003), Ing. Vladimír Litvaj, advokát.

Zloženie veriteľského výboru

členovia: Fond ochrany vkladov (predseda výboru)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Daňové riaditeľstvo - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Bratislava
náhradníci:Slovenská poisťovňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Prieskumné pojednávanie

     Konalo sa dňa 15.10.2003

Stav konkurzného konania

     Na ukončenie konkurzného konania je potrebné ukončiť niekoľko súdnych sporov.