Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Devín banka, a.s.

Dátum vyhlásenia nútenej správy

24.8.2001

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

21.9.2001

Vyplácajúca banka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Začiatok vyplácania náhrad za nedostupné vklady

5.11.2001

Koniec vyplácania náhrad

5.11.2004

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

355 000,- Sk

Počet vyplatených klientov

103 244

Suma vyplatených náhrad do 8.9.2003

11 608 153 151,17 Sk


Devín banka - definitívne skončenie vyplácania náhrad