Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Archív limitov

Prehľad limitov pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách od roku 1996 do roku 2011


Rok

Limity pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady jedného vkladateľa v jednej banke

tridsaťnásobok v Sk

šesťdesiatnásobok v Sk

1996

215 900

431 700

1997

244 700

489 300

1998

276 800

553 600

1999

300 100

600 200

 

Relevantné obdobie pre výpočet limitu

limity pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady jedného vkladateľa v jednej banke

tridsaťnásobok v Sk

šesťdesiatnásobok v Sk

3. štvrťrok 1998 – 2. štvrťrok 1999

310 500

621 000

4. štvrťrok 1998 – 3. štvrťrok 1999

315 900

631 800

1. štvrťrok 1999 – 4. štvrťrok 1999

322 000

644 000

2. štvrťrok 1999 – 1. štvrťrok 2000

328 200

656 300

3. štvrťrok 1999 – 2. štvrťrok 2000

333 000

665 900

4. štvrťrok 1999 – 3. štvrťrok 2000

336 800

673 500

1. štvrťrok 2000 – 4. štvrťrok 2000

342 600

685 200

2. štvrťrok 2000 – 1. štvrťrok 2001

348 700

697 400

3. štvrťrok 2000 – 2. štvrťrok 2001

355 000

710 000

4. štvrťrok 2000 – 3. štvrťrok 2001

362 000

-

1. štvrťrok 2001 – 4. štvrťrok 2001

370 900

-

 

štyridsaťnásobok v Sk

 

2. štvrťrok 2001 – 1. štvrťrok 2002

504 200

-

3. štvrťrok 2001 – 2. štvrťrok 2002

516 900

-

4. štvrťrok 2001 – 3. štvrťrok 2002

527 600

-

1. štvrťrok 2002 – 4. štvrťrok 2002

540 300

-

2. štvrťrok 2002 – 1. štvrťrok 2003

548 300

-

3. štvrťrok 2002 – 2. štvrťrok 2003

556 200

-

4. štvrťrok 2002 – 3. štvrťrok 2003

565 400

-

1. štvrťrok 2003 – 4. štvrťrok 2003

574 500

-

Limit pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách od 1.5.2004 do 31.10.2008
90% nominálnej hodnoty vkladu, maximálne do výšky 20 000 € v prepočte na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, kedy sa vklady stali nedostupnými. 

Limit pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách od 1.11.2008
do 30.12.2010

Od 1. novembra 2008 do 30. 12. 2010 boli vklady v bankách v Slovenskej republike chránené podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov
v plnej výške, to znamená bez limitu.
Vklady uložené v pobočke zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijímala vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie a ktorá sa za podmienok vymedzených zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, boli v tomto období chránené v rozsahu, v ktorom ochrana vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike presahovala celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupné chránené vklady podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka.

Od 30.12.2010 sú vklady v bankách v Slovenskej republike chránené podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov do výšky 100 000 €.