Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

AG Banka, a.s.

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

3.12.1999

Vyplácajúca banka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Začiatok vyplácania náhrad za nedostupné vklady

10.1.2000

Koniec vyplácania náhrad

10.1.2003

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

310 500,- Sk

Počet vyplatených klientov

24 145

Suma celkovo vyplatených náhrad celkom

1 742 515 387,48 Sk