Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Contact

Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1
Slovakia

tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570
e-mail: fov@fovsr.sk